Stipendijas daudzbērnu ģimeņu studējošajiem - Studētgods
Izvēlētā organizācija: Izglītības un zinātnes ministrija
Īss apraksts:
Augstākās izglītības iestādēs studējošo jauniešu no daudzbērnu ģimenēm pieteikšanās stipendijām «Studētgods». Pakalpojums pieejams sākot no 2021. gada 1.septembra līdz attiecīga sociālo stipendiju fonda izveidi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Stipendiju piešķir studējošajiem Latvijas augstākās izglītības iestādēs atbilstoši Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr.740 "Noteikumi par stipendijām" noteiktajam.
(skat. 30.^1 noteikumu punktu.)
Termiņš:
Lēmumu par stipendijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt stipendiju pieņem augstākās izglītības iestāde 1 mēneša laikā kopš visu pieteikumu saņemšanas, t.i., laikā līdz 20.oktobrim vai līdz 20. martam.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pieteikuma iesniegšana
Studējošais, kas pretendē uz sociālo stipendiju "Studētgods iesniedz pieteikumu, norādot normatīvajos aktos noteikto nepieciešamo informāciju. Lai iesniegtu pieteikumu atver viis.gov.lv, autorizējas ar latvija.lv un aizpilda stipendijas pieteikumu, norādot visu nepieciešamo informāciju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Citi elektroniski kanāli Valsts izglītības informācijas sistēma
2. solis / Informācijas pārbaude
Valsts izglītības informācijas sistēma pārbauda iesniegto informāciju un atbilstību stipendijas piešķiršanas kritērijiem. Sabiedrības integrācijas fonda darbinieki pārbauda informāciju par ģimeni - t.sk., atbilstību daudzbērnu ģimenes statusam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Citi elektroniski kanāli Valsts izglītības informācijas sistēma
3. solis / Atbildes saņemšana
Augstākās izglītības iestāde, pamatojoties uz datu pārbaudes rezultātiem Valsts izglītības informācijas sistēmā (tai skaitā Sabiedrības integrācijas fonda veikto pārbaužu rezultātiem), pieņem lēmumu par sociālās stipendijas piešķiršanu vai atteikumu piešķirt stipendiju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Citi elektroniski kanāli Valsts izglītības informācijas sistēma