Atbalsts bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas (Mārupes novada domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalstu piešķir bērniem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušiem bērniem pēc pilngadības sasniegšanas, saskaņā ar MK noteikumiem.
1. Vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei.
2. Vienreizējs pabalsts pastāvīgas dzīves uzsākšanai
3. Pabalsts ikmēneša izdevumiem, ja sasniedzot pilngadību, pēc vispārējās pamatizglītības iegūšanas sekmīgi un nepārtraukti turpina mācības.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Mārupes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 07.09.2023