Atļaujas saņemšana publisku pasākumu organizēšanai
Izvēlētā teritorija: Durbes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Durbes novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas izsniegšana publisko pasākumu organizēšanai (Durbes novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Fiziskās vai juridiskās personas plānota un organizēta sabiedrībai pieejama svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākuma publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības saskaņošana (atļaujas izsniegšana vai atteikums izsniegt atļauju).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Rīcībspējīga fiziskā persona, juridiskā persona vai arī valsts vai pašvaldības iestāde, kas plāno un organizē publisku pasākumu.
Atļauja nav nepieciešama, ja pasākumu rīko valsts vai pašvaldības iestāde, kā arī publisku pasākumu rīkošanai telpās un publisku sporta pasākumu rīkošanai sporta bāzēs.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Izvēlētā teritorija: Durbes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums saskaņā ar "Publisku izklaides pasākumu drošības likuma" prasībām. Jāveic nepieciešamie maksājumi novada domes kasē vai jāveic pārskaitījums uz norādīto novada domes kontu bankā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Durbes novada dome
Adrese: Parka iela 2, Lieģi, Tadaiķu pag., Durbes nov., LV-3447
Tālrunis: 63498097
Fakss: 63484989
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pieprasījuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei
Maksājumi: Skatīt maksājumus