Asistenta pakalpojums pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti (Mārupes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Personas ar I un II invaliditātes grupu un bērni no 5 līdz 18 gadiem ar invaliditāti var saņemt pakalpojumu līdz 40 h nedēļā ar mērķi palīdzēt pārvietoties ārpus mājokļa, ārpusmājas aktivitātēm.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Līdz 1 mēnesim.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1