Asistenta pakalpojums pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti (Mārupes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Personas ar I un II invaliditātes grupu un bērni no 5 līdz 18 gadiem ar invaliditāti var saņemt pakalpojumu līdz 40 h nedēļā ar mērķi palīdzēt pārvietoties ārpus mājokļa, ārpusmājas aktivitātēm.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Līdz 1 mēnesim.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Invaliditātes likums
(Saeima; likumi; 01.01.2011)
Kārtība, kādā piešķir un finansē asistenta pakalpojumu pašvaldībā
(Ministru kabinets; noteikumi; 942; 03.01.2013)
Uzziņas par pakalpojumu
Mārupes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 07.09.2023