Pabalsts pilnvērtīgai ambulatorai ārstēšanās nodrošināšanai tuberkolozes slimniekiem (Mārupes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsts pilnvērtīgai ambulatorai ārstēšanās nodrošināšanai tuberkulozes slimniekiem.
Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu un faktiski dzīvo Mārupes novada administratīvajā teritorijā
Pabalsta apmērs 75,00 euro mēnesī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tuberkulozes slimnieks.
Termiņš:
Līdz 1 mēnesim.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par pašvaldībām
(Saeima; likumi; 09.06.1994)
Uzziņas par pakalpojumu
Mārupes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 17.10.2023