Pabalsts veselības nodrošināšanai vai uzlabošanai hroniskas mazspējas slimniekiem, kuriem nepieciešama hemodialīze (Mārupes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsts veselības aprūpes nodrošināšanai vai uzlabošanai nieru mazspējas slimniekiem, kuriem nepieciešama hemodialīze.
Tiesības saņemt pabalstu ir personām, kuras deklarējušas dzīvesvietu un faktiski dzīvo Mārupes novada administratīvajā teritorijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Nieru mazspējas slimnieks.
Termiņš:
Līdz 1 mēnesim.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesnieguma iesniegšana
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1