Pašvaldības atbalsta sniegšana audžuģimenei/specializētajai audžuģimenei
Izvēlētā teritorija: Mārupes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pašvaldības atbalsta saņemšana audžuģimenei /specializētajai audžuģimenei
Īss apraksts:
Audžuģimenei ir tiesības pašvaldības sociālajā dienestā pieprasīt pabalstu:  1) apģērba un mīkstā inventāra iegādei. Pabalstu izmaksā tās pašvaldības sociālais dienests, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē. 2) bērna uzturam par audžuģimenē uzņemta bērna aprūpi. Pabalstu izmaksā tās pašvaldības sociālais dienests, kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ievietošanu audžuģimenē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Audžuģimene
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Izvēlētā teritorija: Mārupes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums pabalsta saņemšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1