Pabalsts vakcīnu apmaksai (Mārupes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsts vakcīnu apmaksai personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Mārupes novada administratīvajā teritorijā nepārtraukti vismaz vienu gadu pirms pabalsta pieprasīšanas, un,
kurām nav noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, ja persona atbilst vismaz vienam no šādiem noteikumiem:
-sasniegts normatīvajos aktos noteiktais vecums valsts vecuma pensijas piešķiršanai, saņem valsts vecuma pensiju, sociālā nodrošinājuma pabalstu vai invaliditātes pensiju;
-saņem izdienas pensiju un pēdējos trīs mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas nav bijuši citi ienākumi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Līdz 1 mēnesim.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pabalstu, pabalsta pieprasītājs iesniedz Mārupes novada Sociālajā dienestā iesniegumu, uzrāda personas apliecinošu dokumentu un izdevumu apliecinošu dokumentu, kas nav senāks par trim mēnešiem.
Iesniedzot iesniegumu elektroniskā veidā, personas identitāti apliecina drošs elektroniskais paraksts.
Ja iesniedzējs ir personas pārstāvis, jāuzrāda pilnvara.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-adrese Mārupes novada Sociālais dienests
Klātiene
Daudzfunkcionālais centrs Babītē
Dienas centrs "Skulte"
Mārupes novada Sociālā dienesta dienas centrs "Tīraine"
Mārupes novada sociālā dienesta nodaļa
Sociālais dienests
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalstu izmaksā pabalsta pieprasītājam iesniegumā norādītajā veidā - kredītiestādes norēķinu kontā vai skaidrā naudā Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” nodaļās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus