Pabalsts vakcīnu apmaksai (Mārupes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pabalsts vakcīnu apmaksai personām, kuru dzīvesvieta deklarēta Mārupes novada administratīvajā teritorijā nepārtraukti vismaz vienu gadu pirms pabalsta pieprasīšanas, un,
kurām nav noteikts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, ja persona atbilst vismaz vienam no šādiem noteikumiem:
-sasniegts normatīvajos aktos noteiktais vecums valsts vecuma pensijas piešķiršanai, saņem valsts vecuma pensiju, sociālā nodrošinājuma pabalstu vai invaliditātes pensiju;
-saņem izdienas pensiju un pēdējos trīs mēnešus pirms pabalsta pieprasīšanas nav bijuši citi ienākumi.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Līdz 1 mēnesim.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Nav.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Par pašvaldībām
(Saeima; likumi; 09.06.1994)
Uzziņas par pakalpojumu
Mārupes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 17.10.2023