Speciāla atļauja jeb licence veterinārfarmaceitiskajai darbībai
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Lai uzsāktu veterinārfarmaceitisko darbību ir jāsaņem speciālu atļauju (licenci)  veterinārās aptiekas vai veterinārās lieltirgotavas  atvēršanai (darbībai).
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Direktīvas 2006/123/EK pakalpojums.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz iesniegums veterināro zāļu lieltirgotavas vai veterinārās aptiekas atbilstības novērtēšanai.

• Veterināro zāļu lieltirgotavām jāiesniedz iesniegums un jānodrošina:
1) piemērotas atbilstošas telpas, tehnisko aprīkojumu un iekārtas, arī kontroles iekārtas, lai veterinārās zāles pienācīgi saglabātu un izplatītu atbilstoši normatīvajos aktos par veterināro zāļu izplatīšanu un kontroli noteiktajām prasībām;
2) iesniedzēja rīcībā ir personāls un atbildīgā amatpersona, kas atbilst Farmācijas likumā un normatīvajos aktos par veterināro zāļu izplatīšanu un kontroli noteiktajām prasībām;
3) veterināro zāļu apriti atbilstoši normatīvajos aktos par veterināro zāļu izplatīšanu un kontroli noteiktajām prasībām;
4) ja izplata spirtu, – spirta apriti atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos par spirta aprites kārtību farmaceitiskās un veterinārfarmaceitiskās darbības uzņēmumos;
5) ir izstrādāta iekšējās kvalitātes sistēmas instrukcija vai procedūra, kurā noteiktas lieltirgotavā veicamās darbības, lai nodrošinātu veterināro zāļu izplatīšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterināro zāļu izplatīšanu un kontroli.

• Veterināro zāļu aptiekām  jāiesniedz iesniegums, kuram jāpievieno:

1) apliecinājums par telpu, aprīkojuma, personāla un dokumentācijas atbilstību šo noteikumu prasībām,
2) informāciju, kas apliecina, ka iesniedzēja rīcībā ir: piemērotas atbilstošas telpas, tehniskais aprīkojums un iekārtas, kā arī dokumentācija, lai nodrošinātu veterināro zāļu izplatīšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterināro zāļu izplatīšanu un kontroli; par veterināro zāļu apriti aptiekā atbildīgā amatpersona, kas atbilst Farmācijas likuma 40.panta ceturtajā daļā noteiktajām prasībām, un personāls, kas nodrošina veterināro zāļu izplatīšanu un izgatavošanu (ja to veic); izstrādāta iekšējās kvalitātes sistēmas instrukcija vai procedūra, kurā noteiktas veterinārajā aptiekā veicamās darbības, lai nodrošinātu veterināro zāļu izplatīšanu saskaņā ar normatīvajiem aktiem par veterināro zāļu izplatīšanu un kontroli.
Pēc atbilstības novērtēšanas pārbaudes jāiesniedz iesniegums speciālās atļaujas (licences) saņemšanai  vai pārreģistrēšanai.

Iesniegumu, parakstītu ar e-parakstu, var iesniegt arī, izmantojot e-pastu.

Tāpat to var iesniegt izmantojot iestādes e-adresi.

Maksa par pakalpojumu noteikta cenrādī. Valsts nodeva par licences izsniegšanu - 13,52 euro; par pārreģistrēšanu - 7,11 euro.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
PVD Austrumvidzemes pārvalde
PVD Austrumvidzemes pārvaldes filiāle Alūksnē
PVD Austrumvidzemes pārvaldes filiāle Madonā
PVD Austrumzemgales pārvalde
PVD Austrumzemgales pārvaldes filiāle Aizkrauklē
Parādīt visus...