Pabalsts politiski represētajām personām (Mārupes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ikgadējs pabalsts politiski represētām personām, kuras vismaz vienu gadu nepārtraukti pirms pabalsta pieprasīšanas ir deklarējušas savu dzīvesvietu Mārupes novada administratīvajā teritorijā un tur faktiski dzīvo.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Politiski represēta persona.
Termiņš:
Līdz 1 mēnesim.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pabalstu pirmo reizi, pabalsta pieprasītājs iesniedz Mārupes novada Sociālajā dienestā iesniegumu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu, un politiski represētās personas statusu apliecinošs dokumentu.
Iesniedzot iesniegumu elektroniskā veidā, personas identitāti apliecina drošs elektroniskais paraksts.
Pabalsts tiek piešķirts reizi kalendāra gadā un izmaksāts pabalsta pieprasītājam līdz kalendāra gada 16. martam, kamēr ir spēkā personai noteiktais represētās personas statuss.

Pabalsta apmērs vienai personai ir 150,00 euro kalendāra gadā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-adrese Mārupes novada Sociālais dienests
Klātiene
Daudzfunkcionālais centrs Babītē
Dienas centrs "Skulte"
Mārupes novada Sociālā dienesta dienas centrs "Tīraine"
Mārupes novada sociālā dienesta nodaļa
Sociālais dienests
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pabalstu izmaksā pabalsta pieprasītājam iesniegumā norādītajā veidā - kredītiestādes norēķinu kontā vai skaidrā naudā Valsts akciju sabiedrības “Latvijas Pasts” nodaļās.
Maksājumi: Skatīt maksājumus