Pabalsts politiski represētajām personām (Mārupes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Ikgadējs pabalsts politiski represētām personām, kuras vismaz vienu gadu nepārtraukti pirms pabalsta pieprasīšanas ir deklarējušas savu dzīvesvietu Mārupes novada administratīvajā teritorijā un tur faktiski dzīvo.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Politiski represēta persona.
Termiņš:
Līdz 1 mēnesim.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums pabalsta saņemšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1