Pabalsts apbedīšanai (Mārupes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Mārupes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Vienreizējs pabalsts personai, kura uzņēmusies veikt mirušā, kura pēdējā deklarētā dzīvesvieta ir bijusi Mārupes novada administratīvajā teritorijā, apbedīšanu.
Par mirušo personu ir atzīstama arī tāda persona, kuras pēdējā faktiskā dzīvesvieta bija ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, ja pirms tam persona bija deklarēta Mārupes novada administratīvajā teritorijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziska persona, kura uzņēmusies veikt mirušā apbedīšanu.
Termiņš:
Līdz 1 mēnesim.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Iesniegums apbedīšanas pabalsta saņemšanai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1