Adreses piešķiršana, maiņa, likvidēšana vai precizēšana (Kuldīgas novads)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldība, izvērtējot konkrēto situāciju, piešķir adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un maina, likvidē vai precizē adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst Adresācijas noteikumos minētajām prasībām.  
Adresācijas objekts ir Republikas pilsēta, novads, novada pilsēta, novada pagasts, ciems, iela (arī laukums), viensēta, dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka, apbūvei paredzēta zemes vienība, telpu grupa (dzīvoklis, veikals u.c.).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Viens mēnesis ar pagarinājumu līdz četriem mēnešiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
- Iesniegums
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1