Adreses piešķiršana, maiņa, likvidēšana vai precizēšana (Kuldīgas novads)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Īss apraksts:
Pašvaldība, izvērtējot konkrēto situāciju, piešķir adresi, ja adrese adresācijas objektam nav piešķirta, un maina, likvidē vai precizē adreses pieraksta formu, ja reģistrētā adrese neatbilst Adresācijas noteikumos minētajām prasībām.  
Adresācijas objekts ir Republikas pilsēta, novads, novada pilsēta, novada pagasts, ciems, iela (arī laukums), viensēta, dzīvošanai, saimnieciskai, administratīvai vai publiskai darbībai paredzēta ēka, apbūvei paredzēta zemes vienība, telpu grupa (dzīvoklis, veikals u.c.).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Viens mēnesis ar pagarinājumu līdz četriem mēnešiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.pantu šo lēmumu var apstrīdēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstāk stāvošajā institūcijā Kuldīgas novada domē (Baznīcas iela 1,  Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301).
Atgādinājums
Normatīvie akti
Nekustamā īpašuma valsts kadastra likums
(Saeima; likumi; 01.01.2006)
Adresācijas noteikumi
(Ministru kabinets; noteikumi; 455; 02.07.2021)
Uzziņas par pakalpojumu
Kuldīgas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 29.06.2023