Atļaujas izsniegšana ārpus meža augošu koku ciršanai
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Atļaujas izsniegšana ārpus meža augošu koku ciršanai (Kuldīgas novads)
Īss apraksts:
Pašvaldība izsniedz atļauju koku ciršanai ārpus meža.
Ja lēmuma pieņemšanai nepieciešams, pašvaldība pieaicina sugu un biotopu aizsardzības jomas ekspertu, kokkopi vai citas atbilstošas nozares ekspertu vai izveido attiecīgu komisiju.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Juridiskas un fiziskas personas (zemes īpašnieks vai tiesiskais valdītājs).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
20 darbdienu laikā – ja lēmuma pieņemšanai nepieciešami ekspertu vai institūciju atzinumi;
10 darbdienu laikā - pārējos gadījumos.
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
- IESNIEGUMS koku ciršanai ārpus meža
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1