Izziņas izsniegšana par būves neesamību
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Izziņas izsniegšana par būves neesamību (Kuldīgas novads)
Īss apraksts:
Izziņas sagatavošana par būves neesamību iesniegšanai Zemesgrāmatā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Pakalpojumu var pieprasīt fiziskas un juridiskas personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Izziņa tiks sagatavota 10 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas.
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Hipersaite
Pieslēgšanās Būvniecības informācijas sistēmai
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1