Dzīvokļa pabalsts (Augšdaugavas novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
Īss apraksts:
Dzīvokļa pabalstu ir tiesības saņemt trūcīgām ģimenēm (personām), kuras savu pamatdzīves vietu ir deklarējušas vai īrē Daugavpils novada  domes īpašumā esošus dzīvokļus (mājas) šādām iedzīvotāju kategorijām:
• vientuļiem pirmās un otrās grupas invalīdiem, kuri saņem invaliditātes pensiju
un kuru ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 213,43 euro ;
• vientuļiem pirmās un otrās grupas invalīdiem, kuri dzīvo divatā un kuriem nav
Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, un kuru ienākumi mēnesī pēc nodokļu
nomaksas nepārsniedz kopā 355,72 euro;
• vientuļiem nestrādājošiem pensionāriem, kuru ienākumi mēnesī pēc nodokļu
nomaksas nepārsniedz 230,00 euro ;
• vientuļām, nestrādājošām politiski represētām personām pensijas vecumā un
Otrā Pasaules kara dalībniekiem, kurām ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas
nepārsniedz 256,12 euro;
• vientuļajiem pensionāriem pēc 80 gadiem – 90.00 euro;
• daudzbērnu ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss un kurās
darbaspējīgās, nestrādājošās personas iesaistās līdzdarbības pienākumos – 120.00 euro;
• ģimenēm ar vienu vai diviem bērniem, kurām ir piešķirts trūcīgās ģimenes
statuss un kurās darbaspējīgās, nestrādājošās personas iesaistās līdzdarbības pienākumos – 90.00 euro;
• sociālā dzīvokļa īrniekiem, kuri noslēguši sociālā dzīvokļa īres līgumu;
• vientuļiem pirmās, otrās grupas invalīdiem un vientuļajiem nestrādājošiem pensionāriem , kuri dzīvo divatā un, kuriem nav Civillikumā noteikto likumīgo apgādnieku, un kuru ienākumi mēnesī pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz kopā 355,72 euro;
Dzīvokļa pabalsts tiek izmaksāts 1 reizi apkures sezonā un to var pārskaitīt dzīvokļa izīrētāja vai komunālo pakalpojumu sniedzēja kontā, vai izmaksāt pabalsta saņēmējam kurināmā iegādei. Pabalstu kurināmā iegādei drīkst izmaksāt klientam mantiskā veidā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Tiesības saņemt siltumenerģijas piegādes pabalstu un individuālās apkures pabalstu kurināmā iegādei ir šādām Daugavpils novada iedzīvotāju kategorijām, kuras savu pamatdzīves vietu ir deklarējušas un faktiski dzīvo Daugavpils novadā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klients vēršas pie sociāla darbinieka iesnieguma iesniegšanai
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Augšdaugavas novada Sociālais dienests
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65476823
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Socialais darbinieks pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai atteikšanu. Pabalsts tiek izmaksāts skaidrā nauda vai ar pārskaitījumu uz iesniegumā norādīto kontu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Augšdaugavas novada Sociālais dienests
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65476823
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki