Izziņa no Sodu reģistra par fizisko personu (ne)sodāmību, piemērotajiem administratīvajiem sodiem, juridiskām personām piemērotajiem administratīvajiem sodiem un piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem
Izvēlētā organizācija: Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs
Īss apraksts:
Pakalpojuma ietvaros iespējams pieprasīt izziņu par fiziskas personas (ne)sodāmību, piemērotajiem administratīvajiem sodiem, juridiskai personai piemērotajiem administratīvajiem sodiem un piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem
Izziņu iespējams pieprasīt latviešu, krievu vai angļu valodā.
Pakalpojums ir aktuāls gadījumos, kad personai šāda izziņa ir nepieciešama iesniegšanai darba devējiem, slēdzot laulības, dodoties strādāt vai studēt uz ārvalstīm, kā arī citās situācijās.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Izziņas sagatavošanas laiks ir viena vai piecas darba dienas no pieprasījuma saņemšanas brīža.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Pieprasījuma veidlapa
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1