Izmaiņas reģistrētam noteiktās grupās ietilpstošam pārtikas produktam
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Ja reģistrētam noteiktās grupās ietilpstošam pārtikas produktam izdara izmaiņas, uzņēmums iesniedz dienestā paziņojumu par reģistrēta noteiktās grupās ietilpstoša pārtikas produkta izmaiņām.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, to var apstrīdēt Zemkopības ministrijā.

Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti, saskaņā ar Administratīvā procesa likumu - https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu SOLVIT - https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT.
Atgādinājums
Iesniedzot paziņojumu tam ir jāpievieno jauno marķējuma tekstu un produkta marķējuma paraugu oriģinālvalodā. Sīkāka informācija par izmaiņu veikšanu noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrā - pakalpojuma 2. solī.
Brīdinājums
Ja tiek izdarītas izmaiņas reģistrētā noteiktās grupās ietilpstošā pārtikas produktā, uzņēmumam nekavējoties jāinformē PVD, iesniedzot paziņojumu par reģistrēta noteiktās grupās ietilpstoša pārtikas produkta izmaiņām.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Pārtikas un veterinārais dienests
Kontaktinformācija: Pārtikas un veterinārais dienests

Kontaktinformācija: Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050

Tālrunis: 67095230

E-pasts: pvd@pvd.gov.lv

Tīmekļvietne: www.pvd.gov.lv

PVD reģistri - https://registri.pvd.gov.lv/

PVD rekvizīti maksājumu veikšanai - http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/kontakti-un-darba-laiks/rekviziti?nid=2090#jump

http://www.pvd.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 06.04.2022