Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma nodokļa parāda neesamību (Kuldīgas novads)
Īss apraksts:
Izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma parādu neesamību.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
Izziņa tiek izsniegta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
- IESNIEGUMS
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1