Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšana un parāda samaksas grafika saskaņošana
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņa pagarināšana un samaksas grafika saskaņošana (Kuldīgas novads)
Īss apraksts:
Pamatojoties uz nodokļu maksātāja motivētu iesniegumu iespējams pagarināt nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņus, vai vienoties par nokavēto nekustamā īpašuma nodokļu maksājumu samaksas grafiku.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Latvijas vai ārvalstu fiziskās un juridiskās personas un uz līguma vai citādas vienošanās pamata izveidotas šādu personu grupas vai to pārstāvji, kuru īpašumā, tiesiskajā valdījumā vai — likumā "Par nekustamā īpašuma nodokli" noteiktajos gadījumos — lietošanā ir nekustamais īpašums.
Termiņš:
Nodokļu maksātājs iesniegumu iesniedz ne vēlāk kā 15 dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās. Iesniegums tiek izskatīts ne vēlāk kā viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas.
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
•  Elektroniski - persona nosūta iesniegumu, kas sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un apliecināts ar drošu elektronisko parakstu, uz pašvaldības e-pastu vai uz e-adresi, izmantojot Latvija.lv izveidotu kontu;
•  klātiene - persona ierodas Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā un iesniedz iesniegumu;
•  korespondence - persona nosūta iesniegumu Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļai pa pastu.

Pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti:  
1) motivēts iesniegums;
2) ja iesniegumu sniedz pilnvarotā persona, tad pilnvarojuma apliecinājums (uzrādot oriģinālu klātienē, notariāli apliecināta pilnvaras kopija, ja sūta pa pastu).
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Kuldīgas novada pašvaldības e-adrese
Klātiene
Kuldīgas novada pašvaldības apmeklētāju pieņemšanas un informēšanas centrs
Nekustamo īpašumu nodaļa
E-pasts dome@kuldiga.lv
Pasts Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļa
Adrese: Pilsētas laukums 2, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apstrāde un saņemšana
Pašvaldība izvērtē iesniegumu un sniedz atbildes lēmumu 1 mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas, atbilstoši izvēlētajam pakalpojuma saņemšanas veidam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus