Miršanas fakta reģistrācija (Strenču novada dome)
Izvēlētā organizācija: Strenču novada dome
Īss apraksts:
Par personas miršanas faktu paziņo dzimtsarakstu iestādei ne vēlāk  vēlāk kā sešu darbdienu laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai mirušais
atrasts.
Dzimtsarakstu nodaļa reģistrē miršanas faktu miršanas reģistrā un izsniedz izsniedz miršanas apliecību.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Klātiene – Dzimtsarakstu nodaļās miršanas faktu piesaka mirušā tuvinieki ( laulātais vai citi ģimenes locekļi), apbedīšanas biroja pārstāvis, kaimiņš u.c., iesniedzot ārstniecības iestādes izdotu apliecību par nāves iestāšanos, mirušā pasi( ja ir pieejama). Ja miršanas fakts konstatēts ar tiesas spriedumu, jāiesniedz tiesas sprieduma noraksts. Pieteicējam jāuzrāda sava pase.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Strenču novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Rīgas iela 7, Strenči, Strenču nov., LV-4730
Tālrunis: 64715620
Fakss: 64715627
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Klātiene - Dzimtsarakstu nodaļās reģistrē miršanas faktu un izsniedz miršanas apliecību
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Strenču novada Dzimtsarakstu nodaļa
Adrese: Rīgas iela 7, Strenči, Strenču nov., LV-4730
Tālrunis: 64715620
Fakss: 64715627
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki