Pabalsta piešķiršana daudzbērnu ģimenei mācību piederumu iegādei (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Tiesības saņemt pabalstu ir daudzbērnu ģimenei, ja vismaz vienam no vecākiem kopā ar vismaz trīs bērniem deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Daudzbērnu ģimene, ja vismaz vienam no vecākiem kopā ar vismaz trīs bērniem dzīvesvieta deklarēta Valmieras pilsētas pašvaldības teritorijā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsts mācību piederumu iegādei ir 40 euro un tiek piešķirts vienu reizi kalendārajā gadā, par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, kura dzīvesvieta deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurš apgūst obligāto pamatizglītību.
Lai saņemtu pabalstu, jāvēršas ar iesniegumu Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldē.

Ja Jums ir izveidota e-adrese, piesakiet šo pakalpojumus, izmantojot elektronisko iesnieguma formu – rakstot ziņojumu no savas e-adreses, adresāta meklētājā rakstiet "Valmieras novada Sociālo lietu pārvalde", izdariet attiecīgo izvēli logā “Izvēlieties veidlapu", aizpildiet iesniegumu un elektroniski parakstītu nosūtiet uz izvēlētās iestādes e-adresi.

Piesakoties pabalstam, daudzbērnu ģimenes statusu apliecina ar derīgu Latvijas Goda ģimenes apliecību "3+ Ģimenes karte" vai "Goda ģimene".
Iesniegumu nosūtot elektroniski vai pa pastu, jāpievieno derīgas kartes kopiju – apliecības abas puses ar redzamu apliecības numuru un bērnu vārdiem, uzvārdiem, kuri iekļauti kā daudzbērnu ģimenes bērni.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes e-adrese
Klātiene
Sociālo darbinieku kontakti novada pilsētās un pagastos
Sociālo lietu pārvaldes Sociālā darba nodaļa
Cits Valmieras novada Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktinformācija
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Piešķirto pabalstu izmaksā ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 25. datumam, pārskaitot to iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā vai pasta norēķinu sistēmas kontā. Pabalstu daudzbērnu ģimenei mācību piederumu iegādei var izmaksāt arī mantas veidā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus