Pabalsts daudzbērnu ģimenei mācību piederumu iegādei (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Tiesības saņemt pabalstu ir daudzbērnu ģimenei, ja vismaz vienam no vecākiem kopā ar vismaz trīs bērniem deklarētā dzīvesvieta ir Pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Daudzbērnu ģimene, ja vismaz vienam no vecākiem kopā ar vismaz trīs bērniem dzīvesvieta deklarēta Valmieras pilsētas pašvaldības teritorijā.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsts mācību piederumu iegādei ir 40 euro un tiek piešķirts vienu reizi kalendārajā gadā, par katru ģimenē dzīvojošu bērnu, kura dzīvesvieta deklarēta Pašvaldības administratīvajā teritorijā un kurš apgūst obligāto pamatizglītību.
Lai saņemtu pabalstu, jāvēršas ar iesniegumu Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldē.

AKTUĀLI E-adreses lietotāju ērtībām!
Izmantojiet kanālu `E-pakalpojums iestādes mājaslapā`, izvēloties attiecīgo veidlapu to izvēles logā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Valmieras novada Sociālo lietu pārvaldes e-adrese
Klātiene
Sociālo darbinieku kontakti novada pilsētās un pagastos
Sociālo lietu pārvaldes Sociālā darba nodaļa
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Piešķirto pabalstu izmaksā ne vēlāk kā līdz kārtējā mēneša 25. datumam, pārskaitot to iesniegumā norādītajā kredītiestādes kontā vai pasta norēķinu sistēmas kontā. Pabalstu daudzbērnu ģimenei mācību piederumu iegādei var izmaksāt arī mantas veidā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus