Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijai (turpmāk – organizācija), kura ir izstrādājusi un apstiprinājusi attiecīgās sugas un šķirnes ciltsdarba nolikumu,  ir  jāgriežas Lauksaimniecības datu centrā (turpmāk – LDC), lai reģistrētu organizāciju.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Ja pieņemts lēmums par organizācijas reģistrēšanu, LDC piecu darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas iekļauj organizāciju reģistrā ziņas par attiecīgo organizāciju, norādot nosaukumu, adresi, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi, konkrēto dzīvnieku sugu, ar kuru veic ciltsdarbu, un ciltsdarba nolikumu. Datu centrs reģistrēto organizāciju sarakstu ievieto datu centra tīmekļvietnē.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesniegt iesniegumu šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas atzīšanai
1. Organizācija iesniedz iesniegumu par reģistrēšanu saskaņā ar 2019. gada 8.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 10 “Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas reģistrēšanas un atzīšanas kārtība, kā arī šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku ciltsgrāmatas kārtošanas, ciltsrakstu izsniegšanas un audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība”  un iesniegumam pievieno:
1.1. ciltsdarba nolikuma kopiju;
1.2. sarakstu ar organizācijas sastāvā esošām audzētavām. norādot nosaukumu, īpašnieku (vārdu, uzvārdu), tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi.
2. Iesniegumus sagatavo rakstiski – vai nu papīra, vai elektroniskā formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas reģistrēšana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67095060
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā (ZM KAC) darba dienās: pirmdien – no 8:30 līdz 18:00, otrdien, trešdien, ceturtdien – 8:30 līdz 17:00, piektdien – no 8:30 līdz 16:00 vai iepriekš piesakoties pie LDC speciālistiem;
Darba laiki
Pasts Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas reģistrēšana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67095060
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Pasta adrese:
Lauksaimniecības datu centrs
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Darba laiki
2. solis / Iesnieguma izvērtēšana un izskatīšana komisijā
Komisija  mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē organizācijas iesniegtos dokumentus, pieņem lēmumu par organizācijas reģistrēšanu vai par atteikumu reģistrēt organizāciju un lēmumu paziņo organizācijai.  Komisija izvērtē iesniegumu  ar saskaņā ar 2019. gada 8.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 10 “Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas reģistrēšanas un atzīšanas kārtība, kā arī šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku ciltsgrāmatas kārtošanas, ciltsrakstu izsniegšanas un audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība”
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Atzītas Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētājuorganizācijas statusa paziņošana
Ja pieņemts lēmums par organizācijas reģistrēšanu, LDC piecu darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas iekļauj organizāciju reģistrā ziņas par attiecīgo organizāciju, norādot nosaukumu, adresi, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi, konkrēto dzīvnieku sugu, ar kuru veic ciltsdarbu, un ciltsdarba nolikumu. Datu centrs reģistrēto organizāciju sarakstu ievieto datu centra tīmekļvietnē: https://www.ldc.gov.lv/lv/ciltsdarba_organizacijas/skirnes_majas_dzivnieku_organizacijas/
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Nozares asociācijas kontaktinformācija
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP)
Republikas laukums 2, 523.birojs, Rīga, LV-1010, Latvija
tālr. +371 2631 1133
Maksājumi: Skatīt maksājumus