Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijai (turpmāk – organizācija), kura ir izstrādājusi un apstiprinājusi attiecīgās sugas un šķirnes ciltsdarba nolikumu,  ir  jāgriežas Lauksaimniecības datu centrā (turpmāk – LDC), lai reģistrētu organizāciju.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Ja pieņemts lēmums par organizācijas reģistrēšanu, LDC piecu darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas iekļauj organizāciju reģistrā ziņas par attiecīgo organizāciju, norādot nosaukumu, adresi, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi, konkrēto dzīvnieku sugu, ar kuru veic ciltsdarbu, un ciltsdarba nolikumu. Datu centrs reģistrēto organizāciju sarakstu ievieto datu centra tīmekļvietnē.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija