Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas reģistrēšana
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijai (turpmāk – organizācija), kura ir izstrādājusi un apstiprinājusi attiecīgās sugas un šķirnes ciltsdarba nolikumu,  ir  jāgriežas Lauksaimniecības datu centrā (turpmāk – LDC), lai reģistrētu organizāciju.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
Ja pieņemts lēmums par organizācijas reģistrēšanu, LDC piecu darbdienu laikā pēc tā pieņemšanas iekļauj organizāciju reģistrā ziņas par attiecīgo organizāciju, norādot nosaukumu, adresi, tālruņa numuru un elektroniskā pasta adresi, konkrēto dzīvnieku sugu, ar kuru veic ciltsdarbu, un ciltsdarba nolikumu. Datu centrs reģistrēto organizāciju sarakstu ievieto datu centra tīmekļvietnē.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Komisijas lēmumu var apstrīdēt Lauksaimniecības datu centrs ( Datu centrs) direktoram  viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas. Adrese: Republikas laukums 2,Rīga. LV-1010 vai e-pasts:ldc@ldc.gov.lv
Latvijā valsts iestādes izdotais lēmums var tikt apstrīdēts, saskaņā ar Administratīvā procesa likumu. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmuma apstrīdēšanai ir iespējam izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānisku SOLVIT. https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT).
Atgādinājums
Brīdinājums
Jābūt reģistrētai Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijai.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Lauksaimniecības datu centrs
Kontaktinformācija: Republikas laukums 2,  3 stāvs
Tālrunis uzziņām: 67027240
e-pasts: ldc@ldc.gov.lv
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 22.01.2021