Vietējās šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas atzīšana un audzēšanas programmas apstiprināšana
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijai (turpmāk – organizācija), kura īsteno vietējo šķirņu mājas (istabas) dzīvnieku audzēšanas programmu, ir  jāgriežas Lauksaimniecības datu centrā (turpmāk – LDC), lai atzītu un apstiprinātu organizācijas izstrādāto audzēšanas programmu.
Organizācijas izstrādāto audzēšanas programmu apstiprina LDC izveidota organizāciju vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija).
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Juridiskas personas.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
LDC piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par organizācijas atzīšanu iekļauj to šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku organizāciju sarakstā (turpmāk – saraksts). LDC atzīto organizāciju sarakstu ievieto savā tīmekļvietnē.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesniegt iesniegumu vietējās šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas atzīšanai
1. Organizācija iesniedz LDC komisijai iesniegumu              
        ( (turpmāk – Iesniegums):
1.1. Organizācija iesniedz iesniegumu par vietējās šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas atzīšanu un audzēšanas programmas apstiprināšanu, saskaņā ar 2019. gada 8.janvāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 10 “Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas reģistrēšanas un atzīšanas kārtība, kā arī šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku ciltsgrāmatas kārtošanas, ciltsrakstu izsniegšanas un audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtība”  2. pielikumu par:
1.1.1. organizācijas atzīšanu;
1.1.2. audzēšanas programmas apstiprināšanu;
1.1.3. audzēšanas programmas grozījumu apstiprināšanu.
2. Iesniegumus sagatavo rakstiski – vai nu papīra, vai elektroniskā formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Vietējās šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas  atzīšana un audzēšanas programma
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67095060
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Zemkopības ministrijas Klientu apkalpošanas centrā (ZM KAC) darba dienās: pirmdien – no 8:30 līdz 18:00, otrdien, trešdien, ceturtdien – 8:30 līdz 17:00, piektdien – no 8:30 līdz 16:00 vai iepriekš piesakoties pie LDC speciālistiem;
Darba laiki
Pasts Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku audzētāju organizācijas reģistrēšana
Adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 67095060
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Pasta adrese:
Lauksaimniecības datu centrs
Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010
Darba laiki
2. solis / Iesnieguma izskatīšana
Organizācijas izstrādāto audzēšanas programmu izvērtē un  apstiprina LDC izveidota organizāciju vērtēšanas komisija (turpmāk – komisija). Lauksaimniecības datu centra (turpmāk – LDC) direktora apstiprināts nolikums ir
publicēts LDC tīmekļvietnē  https://www.ldc.gov.lv/lv/ciltsdarba_organizacijas/audzetaju__organizacijas/
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Atzītas organizācijas statusa paziņošana
LDC piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas par organizācijas atzīšanu iekļauj to šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku organizāciju sarakstā (turpmāk – saraksts). LDC atzīto organizāciju sarakstu ievieto savā tīmekļvietn: https://www.ldc.gov.lv/lv/ciltsdarba_organizacijas/audzetaju__organizacijas/
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Nozares asociācijas kontaktinformācija:
Lauksaimniecības organizāciju sadarbības padome (LOSP)
Republikas laukums 2, 523.birojs, Rīga, LV-1010, Latvija
tālr. +371 2631 1133
Maksājumi: Skatīt maksājumus