Vienreizējs pabalsts no ieslodzījuma vietas atbrīvotajām personām (Daugavpils novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Augšdaugavas novada pašvaldības centrālā administrācija
Īss apraksts:
Vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas, ir
paredzēts personu pamatvajadzību apmierināšanai, ja personas pēdējā deklarētā dzīves
vieta ir Daugavpils novads.
Vienreizējs pabalsta apmērs ir 45,00 euro
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas personas
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pabalsta saņemšanai personai, ir jāiesniedz Sociālajā dienestā iesniegums,
izziņa par atbrīvošanos no ieslodzījuma vietas.
Pabalsts jāpieprasa viena mēneša laikā no atbrīvošanās dienas no ieslodzījuma.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Augšdaugavas novada Sociālais dienests
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65476823
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Augšdaugavas novada Sociālais dienests
Adrese: Rīgas iela 2, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65476823
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki