Mazdārziņa nomas līguma pagarināšana (Salaspils novada dome)
Izvēlētā organizācija: Salaspils novada dome
Īss apraksts:
Salaspils novada dome pieņem lēmumu par jauno nomas līgumu termiņu 3 mēnešus pirms esošā līguma termiņa beigām.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Esošie mazdārziņu nomnieki.
Termiņš:
Nomnieks pēc 10 darba dienām Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā var saņemt parakstītu pagarinātā līguma eksemplāru.
Saņemot parakstīto līgumu, personai jāuzrāda pase.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Nomas līguma pagarināšana
Ja ir pieņemts Salaspils novada domes lēmums pagarināt nomas līgumus attiecīgajai mazdārziņu teritorijai:
1) nomnieks laika periodā no 1.oktobra līdz 30.decembrim ierodas Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā (turpmāk – AAC) parakstīt līguma pagarināšanu, iesniedzot sava līguma eksemplāru.AAC darbinieks nokopē līguma pirmo lapu, uzspiež zīmogu „SAŅEMTS”, ieraksta datumu, parakstās un izsniedz klientam.;
2) nomnieks pēc 10 darba dienām Salaspils novada domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā saņem parakstītu pagarinātā līguma eksemplāru.
Ja ir pieņemts Salaspils novada domes lēmums izmantot attiecīgo mazdārziņu teritoriju citiem mērķiem:
1) pašvaldība paziņo attiecīgās teritorijas mazdārziņu nomniekiem par līguma laušanu 2 mēnešu laikā, nosūtot ierakstītas vēstules.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Salaspils novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
Tālrunis: 66954846, 67981011
Fakss:
Cita kontaktinformācija: