Mazdārziņu lietošanas pieteikumu reģistrēšana un nomas līgumu slēgšana (Salaspils novada dome)
Izvēlētā organizācija: Salaspils novada dome
Īss apraksts:
Pašvaldības zemes iznomāšana mazdārziņa vajadzībām. Mazdārziņa nomas līguma pirmstermiņa laušana.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personai, kas pretendē uz mazdārziņa nomas tiesībām jābūt deklarētai Salaspils novada administratīvajā teritorijā, ja viņu pastāvīgajā lietošanā, nomā vai īpašumā nav lauksaimnieciskai apstrādei izmantojamās zemes.
Nomas līguma slēgšanas pirmtiesības, ja nomnieks atsakās no nomas līguma vai ir miris, ir pašreizējā nomnieka ģimenes locekļiem (laulātajam, bērniem un mazbērniem), kuri atbilst iepriekšminētajām prasībām.
Termiņš:
Mazdārziņu rindā klientu reģistrē tajā pašā dienā.
Nomas līgumu noslēdz  viena mēneša laikā no dienas, kad atbrīvojas mazdārziņš.
Izmantojot pirmtiesības, nomas līgumu noslēdz tajā pašā dienā, ja vizīte ir iepriekš pieteikta pa telefonu 67981014.
Nomas līguma laušana – iesniegumā norādītajā termiņā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesnieguma iesniegšana
Pieteikšanās mazdārziņam:
1) klients aizpilda iesnieguma veidlapu, norādot konkrēto vietu, kurā vēlas saņemt mazdārziņu un iesniegumu iesniedz Apmeklētāju apkalpošanas centrā (turpmāk – AAC);
2) ja nav brīvu mazdārziņu, klientu reģistrē Mazdārziņu rindā;
3) ja ir pieejams/ atbrīvojas mazdārziņš konkrētajā teritorijā, klients saņem uzaicinājumu slēgt nomas līgumu.
Pirmtiesību izmantošana:
ja klients vēlas izmantot pirmtiesības, abām personām (jaunais nomnieks un esošais nomnieks) iepriekš piesaka vizīti pa telefonu 67981014 un abi ierodas AAC, aizpilda iesnieguma veidlapu, jaunais nomnieks paraksta nomas līgumus un saņem savu līguma eksemplāru.
Nomas līguma laušana:
ja vēlas atteikties no mazdārziņa izmantošanas un lauzt nomas līgumu, klients aizpilda iesnieguma veidlapu un iesniegumu iesniedz AAC.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Salaspils novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
Tālrunis: 66954846, 67981011
Fakss:
Cita kontaktinformācija: