Baznīcā noslēgto laulību reģistrācija (Strenču novada dome)
Izvēlētā organizācija: Strenču novada dome
Īss apraksts:
Par katru Strenču  ev. luter. baznīcā  noslēgto laulību mācītājs 14 dienu laikā paziņo Dzimtsarakstu nodaļai, kura ziņas par noslēgto laulību ieraksta laulību reģistrā.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Tiesā Administratīvā procesa likumā paredzētā kārtībā
Atgādinājums
Ziņas par noslēgto laulību garīdzniekam jāpiesūta dzimtsarakstu nodaļai četrpadsmit dienu laikā
Brīdinājums
Brīdinājums Par ziņu nepiesūtīšanu dzimtsarakstu nodaļai garīdznieku var saukt pie administratīvās atbildības
Normatīvie akti
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums
(Saeima; likumi; 01.01.2013)
Noteikumi par civilstāvokļa aktu reģistriem
(Ministru kabinets; noteikumi; 761; 18.09.2013)
Uzziņas par pakalpojumu
Strenču novada dome
Kontaktinformācija: Valkas iela 16, Strenči, Strenču novads, LV-4730
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 28.05.2018