Publisko ūdenstilpju un upju nomas līguma noslēgšana
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Publisko ūdenstilpju un ūdeņu nomas līguma noslēgšana (Kuldīgas novads)
Īss apraksts:
Persona iesniedz pašvaldībā iesniegumu par vēlmi iznomāt ūdenstilpi kādam no MK noteikumu Nr.918 2.punktā uzskaitītajam izmantošanas veidam. Iesniegumā norāda plānotās darbības aprakstu un nomas objekta grafisku skici. Pašvaldība slēdz ūdenstilpju nomas līgumus un iekasē nomas maksu
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Termiņš:
1 mēnesis, elektroniskās izsoles vai konkursa gadījumā – 60 dienas.
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
- IESNIEGUMS
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
Informatīvs dokuments