Servitūta nodibināšana uz pašvaldībai piederošas zemes
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Servitūta nodibināšana uz pašvaldībai piederošas zemes (Kuldīgas novads)
Īss apraksts:
Servitūts uz pašvaldībai piederošas zemes tiek nodibināts, personai iesniedzot gan iesniegumu par servitūta nodibināšanu, gan iesniedzot apliecinošos dokumentus servitūta nodibināšanas nepieciešamībai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziska vai juridiska persona, kas ir nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks vai apbūves tiesīgā persona, energoapgādes komersants, elektronisko sakaru komersants vai lietotājs, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs vai lietotājs, pilnvarotā persona.
Termiņš:
1 mēnesis ar pagarinājumu līdz 4 mēnešiem.
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma iesniegšana
Iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, norādot pamatojumu, īpašuma adresi un kadastra numuru, pielikumā pievienojot grafisko zīmējumu vai tā  kopiju. Ja iesniegumu iesniedz pilnvarotā persona, tam pievieno pilnvaras kopiju.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Kuldīgas novada pašvaldības e-adrese
Klātiene
Alsungas pagasta pārvalde
Ēdoles pagasta pārvalde
Gudenieku pagasta pārvalde
Īvandes pagasta pārvalde
Kabiles pagasta pārvalde
Parādīt visus...
E-pasts dome@kuldiga.lv
Pasts Kuldīgas novada pašvaldība
Adrese: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 63370004
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pozitīva lēmuma gadījumā personai vai tās pilnvarotai personai jāierodas Kuldīgas novada pašvaldības Nekustamo īpašumu nodaļā (Pilsētas laukums 2, Kuldīga), lai parakstītu līgumu un saņemtu dokumentus, kuri būs nepieciešami servitūta nostiprināšanai zemesgrāmatā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus