Servitūta nodibināšana uz pašvaldībai piederošas zemes
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Servitūta nodibināšana uz pašvaldībai piederošas zemes (Kuldīgas novads)
Īss apraksts:
Servitūts uz pašvaldībai piederošas zemes tiek nodibināts, personai iesniedzot gan iesniegumu par servitūta nodibināšanu, gan iesniedzot apliecinošos dokumentus servitūta nodibināšanas nepieciešamībai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziska vai juridiska persona, kas ir nekustamā īpašuma īpašnieks, nomnieks vai apbūves tiesīgā persona, energoapgādes komersants, elektronisko sakaru komersants vai lietotājs, ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējs vai lietotājs, pilnvarotā persona.
Termiņš:
1 mēnesis ar pagarinājumu līdz 4 mēnešiem.
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 76.pantu šo lēmumu var apstrīdēt mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas augstāk stāvošajā institūcijā - Kuldīgas novada Domē (Baznīcas iela 1,  Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301).
Atgādinājums
Normatīvie akti
Aizsargjoslu likums
(Saeima; likumi; 11.03.1997)
Zemesgrāmatu likums
(Ministru kabinets; likumi; 05.04.1993)
Elektronisko sakaru likums
(Saeima; likumi; 29.07.2022)
Pašvaldību likums
(Saeima; likumi; 01.01.2023)
Civillikums
(Ministru kabinets; likumi; 01.09.1992)
Uzziņas par pakalpojumu
Kuldīgas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Baznīcas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 13.02.2023