Izziņas izsniegšana par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Kuldīgas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Izziņas izsniegšana par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā (Kuldīgas novads)
Īss apraksts:
Personas, uz kuru attiecas likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" nosacījumi, iesnieguma par darījumu ar lauksaimniecības zemi izskatīšana pašvaldībā, lēmuma par piekrišanu vai atteikumu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā pieņemšana un lēmuma par piekrišanu lauksaimniecības zemes iegūšanai īpašumā noformēšana izziņas veidā. Darījuma akts ir derīgs ierakstīšanai zemesgrāmatā tikai tad, ja tam pievienota minētā izziņa.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pircējam (fiziskai vai juridiskai personai), kurš ir darījuma subjekts likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos” izpratnē un atbilst iepriekš minētā likuma 28.1 panta nosacījumiem.
Termiņš:
1 mēnesis ar pagarinājumu līdz 4 mēnešiem.
Izvēlētā teritorija: Kuldīgas novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
- FIZISKAS PERSONAS IESNIEGUMA VEIDLAPA
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1
- JURIDISKAS PERSONAS IESNIEGUMA VEIDLAPA
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1