Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam (Salaspils novada dome)
Izvēlētā organizācija: Salaspils novada dome
Īss apraksts:
Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību, pašvaldība šim mērķim budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros var iesaistīt pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanā privātās izglītības iestādes.

Pēc trīspusējā līguma noslēgšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas pašvaldība katru mēnesi pārskaita līdzfinansējumu privātajam PII.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Pozitīva lēmuma gadījumā līdzfinansējums tiek piešķirts ar vecāka iesnieguma reģistrācijas datumu vai bērna reģistrēšanas datumu PII VIIS, ja šis datums ir vēlāks nekā iesnieguma reģistrācijas datums vai ar to datumu, kad izpildās noteikumos noteikti visi līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumi.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesnieguma un līguma iesniegšana
Persona iesniegumu iesniedz Apmeklētāju  apkalpošanas centrā (turpmāk – AAC), pievienojot noslēgto līgumu starp vecākiem un izglītības iestādi.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
VPVKAC Salaspils novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
Tālrunis: 66954846, 67981011
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Klātiene
Salaspils apmeklētāju apkalpošanas centrs
Saulkalnes apmeklētāju apkalpošanas centrs
2. solis / Lēmuma saņemšana
Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem Izglītības daļas vadītāja. Lēmums tiek nosūtīts iesniedzējam un attiecīgajai privātajai pirmskolas izglītības iestādei - lēmums un līgums ierakstītā vēstulē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Līguma noslēgšana
Jānoslēdz trīspusējs līgums, kuru paraksta vecāki, privātā PII vadītājs un pašvaldība. Privātajai PII jānosūta trīspusējā līguma 1 eksemplārs pašvaldībai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus