Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana privātās pirmsskolas izglītības iestādes apmeklējumam (Salaspils novada dome)
Izvēlētā organizācija: Salaspils novada dome
Īss apraksts:
Lai nodrošinātu pirmsskolas izglītības pakalpojuma pieejamību, pašvaldība šim mērķim budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros var iesaistīt pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanā privātās izglītības iestādes.

Pēc trīspusējā līguma noslēgšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas pašvaldība katru mēnesi pārskaita līdzfinansējumu privātajam PII.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Pozitīva lēmuma gadījumā līdzfinansējums tiek piešķirts ar vecāka iesnieguma reģistrācijas datumu vai bērna reģistrēšanas datumu PII VIIS, ja šis datums ir vēlāks nekā iesnieguma reģistrācijas datums vai ar to datumu, kad izpildās noteikumos noteikti visi līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumi.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Brīvas formas iesniegums (paraugs)
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1