Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana bērnu uzraudzības pakalpojuma(aukles) nodrošināšanai (Salaspils novada dome)
Izvēlētā organizācija: Salaspils novada dome
Īss apraksts:
Lai nodrošinātu bērnu pieskatīšanas pakalpojuma pieejamību, pašvaldība šim mērķim budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros var iesaistīt bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus.

Pēc trīspusējā līguma noslēgšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas pašvaldība katru mēnesi pārskaita līdzfinansējumu auklei.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Salaspils novadā deklarēts iedzīvotājs, kuram ir Salaspils novadā deklarēts pirmsskolas vecuma bērns pēc 1,5 gadu vecuma.
Termiņš:
Pozitīva lēmuma gadījumā līdzfinansējums tiek piešķirts ar vecāka iesnieguma reģistrācijas datuma vai no pakalpojuma sniegšanas datuma, ja šis datums ir vēlāks nekā iesnieguma reģistrācijas datums vai ar to datumu, kad izpildās noteikumos noteikti visi līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumi.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Iesniegšana
Persona iesniegumu iesniedz Apmeklētāju  apkalpošanas centrā (turpmāk – AAC), pievienojot noslēgto līgumu starp vecākiem un aukli.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Salaspils apmeklētāju apkalpošanas centrs
Saulkalnes apmeklētāju apkalpošanas centrs
VPVKAC Salaspils novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Līvzemes iela 8, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169
Tālrunis: 66954846, 67981011
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Lēmuma saņemšana
Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem Izglītības daļas vadītāja. Lēmums tiek nosūtīts auklei un iesniedzējam - lēmums un līgums ierakstītā vēstulē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Līguma noslēgšana
Jānoslēdz trīspusējs līgums, kuru paraksta vecāki, aukle un pašvaldība.
Maksājumi: Skatīt maksājumus