Pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršana bērnu uzraudzības pakalpojuma(aukles) nodrošināšanai (Salaspils novada dome)
Izvēlētā organizācija: Salaspils novada dome
Īss apraksts:
Lai nodrošinātu bērnu pieskatīšanas pakalpojuma pieejamību, pašvaldība šim mērķim budžetā paredzēto līdzekļu ietvaros var iesaistīt bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējus.

Pēc trīspusējā līguma noslēgšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas pašvaldība katru mēnesi pārskaita līdzfinansējumu auklei.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Salaspils novadā deklarēts iedzīvotājs, kuram ir Salaspils novadā deklarēts pirmsskolas vecuma bērns pēc 1,5 gadu vecuma.
Termiņš:
Pozitīva lēmuma gadījumā līdzfinansējums tiek piešķirts ar vecāka iesnieguma reģistrācijas datuma vai no pakalpojuma sniegšanas datuma, ja šis datums ir vēlāks nekā iesnieguma reģistrācijas datums vai ar to datumu, kad izpildās noteikumos noteikti visi līdzfinansējuma saņemšanas nosacījumi.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Iesniedzams dokuments
Brīvas formas iesniegums (paraugs)
Nepieciešams pakalpojuma solī:
1