Izziņa par personas dzīves vietu (Durbes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Durbes novada dome
Īss apraksts:
izziņas sagatavošana un izsniegšana pieprasītājam:
1) par personas deklarēto dzīves vietu;
2) par personas iepriekšējo dzīves vietu;  
3) par mirušas personas pēdējo dzīves vietu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1) Jāuzrāda pase (pilnvarotai personai notariāli apstiprināta pilnvara); 2) Dokuments, kurš pamato ziņu pieprasīšanas tiesiskumu (laulības apliecība, miršanas apliecība, nekustamā īpašuma lietošanas tiesības apliecinošs dokuments utt.) jāuzrāda oriģināli; 3) Jāveic ar pakalpojuma saņemšanu saistītie maksājumi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Dunalkas pagasts
Durbes novada dome
Durbes pilsēta
Vecpils pagasts
E-pasts dome@durbe.lv
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Personu apliecinošs dokuments
Personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Dunalkas pagasts
Durbes novada dome
Durbes pilsēta
Vecpils pagasts
E-pasts dome@durbe.lv