Dzīvesvietas deklarēšana
Izvēlētā teritorija: Durbes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Durbes novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Personas dzīvesvietas deklarēšana (Durbes novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Personas, viņa aizbildnībā vai aizgādnībā esošu personu dzīvesvietas deklarāciju reģistrēšana Iedzīvotāju reģistrā
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pakalpojuma saņēmējs ir fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
1
Izvēlētā teritorija: Durbes novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iestādē dzīvesvietas deklarēšanas veidlapu aizpilda pašvaldības darbinieks un persona to paraksta.

Jāuzrāda:
1) personas pase - jāuzrāda oriģināls;
2) Dzimšanas apliecība, ja deklarē nepilngadīga bērna dzīvesvietu un citi dokumenti, kuri apliecina dzīvesvietas deklarētāja likumiskā pārstāvja tiesības rīkoties attiecīgās personas vārdā (tiesas lēmums, u.tml.) - jāuzrāda oriģināls;
3) pilnvarotajai personai - notariāli apliecināta pilnvara;
4) ārzemniekiem un bezvalstniekiem - Latvijā derīgs personu apliecinošs dokuments un uzturēšanās atļauja vai reģistrācijas apliecība (jāuzrāda oriģināls).
Jāsamaksā nodeva.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Dunalkas pagasts
Durbes novada dome
Durbes pilsēta
Vecpils pagasts
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Dunalkas pagasts
Durbes novada dome
Durbes pilsēta
Vecpils pagasts