Pašvaldības pabalsts krīzes situācijā (Priekuļu novads)
Izvēlētā organizācija: Priekuļu novada pašvaldība
Īss apraksts:
Vienreizēju pabalstu krīzes situācijā piešķir:
1. katastrofu gadījumā pamatvajadzību nodrošināšanai krīzes situācijā, ja nav iespējams saņemt citu valsts noteiktu pabalstu vai apdrošināšanas atlīdzību;
2. iepriekš neparedzamu un no ģimenes (personas) gribas neatkarīgu apstākļu gadījumos līdz EUR 300.00 vienai ģimenei (personai), ja tā savas pamatvajadzības  nespēj nodrošināt saviem spēkiem un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pabalstu piešķir ģimenei vai atsevišķi dzīvojošai personai (mājsaimniecībai) neizvērtējot ģimenes (personas) ienākumus.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Sociālais dienests 10 darba dienu laikā novērtē personas vajadzību pēc sociālās palīdzības pabalsta un pieņem lēmumu par pabalsta piešķiršanu vai par atteikumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona iesniedz Priekuļu novada Sociālajā dienestā iesniegumu par balsta piešķiršanu un krīzes situāciju apliecinošus dokumentus.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Sociālais dienests
Adrese: Cēsu prospekts 1, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126
Tālrunis: 64130525
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
VPVKAC Priekuļu novada valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Cēsu prospekts 5, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126
Tālrunis: 66954881
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
E-pasts
2. solis / Iesnieguma izskatīšana
Sociālais dienests sniegtās ziņas pārbauda, izmantojot pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas informatīvajā sistēmā esošo informāciju, izskatot iesniegtos dokumentus, nepieciešamības gadījumā pieprasot ziņas no valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī citām juridiskām un fiziskām personām.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Sociālais dienests lēmumu par pabalsta krīzes situācijā piešķiršanu vai atteikumu to piešķirt pieņem ne vēlāk kā 10 dienu laikā no dienas, kad saņemti nepieciešamie dokumenti. Par pieņemto lēmumu Dienests iesniedzējam paziņo normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus