Akcīzes preču elektroniskais administratīvais dokuments (e-AD)
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Akcīzes preču elektroniskā administratīvā dokumenta un citu elektronisko ziņojumu, par akcīzes preču, kurām piemērota akcīzes nodokļa atliktā maksāšana, pārvietošana, pieņemšana Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk-VID) no iesniedzēja, izmantojot Akcīzes preču pārvietošanas un kontroles sistēmu (EMCS–Excise movement and control system).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Ziņojumus var iesniegt tikai persona, kura ir reģistrēta, kā EMCS lietotājs un kurai ir atļauja veikt darbības ar akcīzes precēm, piemērojot atlikto akcīzes nodokļa maksāšanu (komersanti, kuri ir reģistrēti Eiropas Savienības Akcīzes datu apmaiņas sistēmā (SEED – System of exchange of Excise Data).
Termiņš:
Uzreiz.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Akcīzes preču nosūtītājs pirms preču nosūtīšanas  iesniedz e-AD projektu EMCS Komersantu lietojumprogrammā. Sistēma automātiski pārbauda, vai e-AD projektā nav kļūdu un akceptē dokumentu piešķirot tam īpašu identifikatoru ARC (Administrative Reference Code).
2. Akcīzes preču nosūtītājs var nosūtīt preces ar akceptētu e-AD, kuram ir piešķirts administratīvās atsauces kods ARC. ARC ir unikāls numurs visā Eiropas Savienībā.
3. Akcīzes preču saņēmējs iesniedz EMCS preču saņemšanas apliecinājumu un noslēdz e-AD.
4. Komersanti var iesniegt arī citus ar e-AD saistītus elektroniskus ziņojumus, piem., e-AD anulēšana, piegādes vietas maiņa, sūtījuma sadalīšana u.c.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma EMCS
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Uz visiem iesniegtajiem ziņojumu projektiem EMCS nosūta akceptētu iesniegto ziņojumu vai kļūdu paziņojumu. Visi ar e-AD saistītie ziņojumi satur atsauci uz ARC.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma EMCS