Izziņa par personas dzīvesvietu (Rēzeknes novads)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Izziņas sagatavošana un izsniegšana pieprasītājam:
1. par personas esošo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi) Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;
2. par mirušas personas pēdējo deklarēto vai reģistrēto dzīvesvietu (adresi) Rēzeknes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
Izziņu iespējams saņemt Rēzeknes novada pašvaldības administrācijā vai jebkurā Rēzeknes novada pagasta pārvaldē neatkarīgi no dzīvesvietas atrašanās vietas Rēzeknes novada administratīvajā teritorijā.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Saskaņā ar LR Ministru kabineta 29.08.2017. noteikumiem Nr. 505 „Noteikumi par valsts nodevu par informācijas saņemšanu no Iedzīvotāju reģistra”
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Termiņš:
1 līdz 5 darba dienas (atkarībā no personas pieprasījuma)
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Pārsūdzības iespējas
Lēmumu par atteikumu izsniegt reģistrā iekļautās ziņas var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā
1.solis ir apstrīdēšana: pašvaldības izpilddirektoram, bet pārsūdzības tiesības ir
2.solis – tiesā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Rēzeknes novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, Rēzeknes novads, LV-4601
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 29.01.2021