Informācija par personām, kuras iekļautas riska personu sarakstā
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk-VID) tīmekļa vietnē, ievadot vārdu, uzvārdu un reģistrācijas kodu, pieejama informācija par personu, kura ir iekļauta riska personu sarakstā, jo ir vai ir bijusi amatpersona komercsabiedrībā un tās amata pienākumu pildīšanas laikā ir iestājušies apstākļi, kas bija par pamatu komercsabiedrības saimnieciskās darbības apturēšanai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Uzreiz.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jebkura persona VID tīmekļvietnē www.vid.gov.lv var iepazīties ar personām, kuras iekļautas riska personu sarakstā izvēloties sadaļu "Publiskojamo datu bāze" - "Riska personu saraksts".
Atlases kritēriji publiskās datu bāzes lietotājam:
- Fiziskas personas vārds, uzvārds, reģistrācijas kods .
Jāapstiprina izvēlni “Atlasīt”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Publiskojamo datu bāze
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts VID Publiskojamā datu bāzē atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Publiskojamo datu bāze