Dzīvnieka (liellopa,aitas, kazas, zirga)datu atjaunošana ganāmpulku vai dzīvnieku reģistrā
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Dzīvnieku var atjauno reģistrā, ja tā īpašnieks vai viņa pilnvarotā persona ir konstatējis, ka dzīvnieks ir kļūdaini izslēgts no reģistra. Reģistrā dzīvnieka dati netiek atjaunoti, ja tas ir nodots kautuvei vai izvests no valsts.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir reģistrēts ganāmpulks un lauksaimniecības dzīvnieki.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
Iesniegums par dzīvnieku datu atjaunošanu tiek izskatīts  10 darba dienu laikā.  Maksas pakalpojums.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Samaksa par  pakalpojuma soli: Iesniegums par dzīvnieka datu atjaunošanu reģistrā
Samaksa par  pakalpojuma soli: Iesniegums par dzīvnieka datu atjaunošanu reģistrā
Normatīvie akti:
Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.septembra noteikumos Nr.880 "Lauksaimniecības datu centrs publisko maksas pakalpojumu cenrādis"
Apmaksa:
Klātiene maksājumu karte (POS), Priekšapmaksa savādāk (banka, internetbanka, Latvijas pasts)
Obligāts Pozīcijas nosaukums Mērvienība Vienības cena bez PVN PVN Vienības cena ar PVN
Datu labošana reģistra datubāzē
Dzīvnieka (liellopa, aitas, kazas, zirga) datu atjaunošana ganāmpulku vai dzīvnieku reģistrā Vienība 23,41 EUR 0,00 EUR 23,41 EUR
Pakalpojuma cenrāži
Pakalpojuma cenrāži
Jauni  grozījumi  noteikumos Nr. 880 "Lauksaimniecības datu centrs" 2023. gads 17.01.