Ierakstītas vēstules vai sīkpakas sagatavošana un nosūtīšana
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Dzīvnieku īpašniekam  pēc pieprasījuma  tiek nodrošināta iespēja  saņemt Liellopa pasi (-es) un/vai Zirga identifikācijas  vai jekādu citu  LDC dokumentu (-us) pa pastu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir reģistrēts ganāmpulks,
novietne un ir reģistrēti dzīvnieki.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
7
Termiņš:
Pēc Liellopa pases vai Zirga identifikācijas dokumenta izgatavošanas, ja papildus  pieprasīts pakalpojums nosūtīt pa pastu.
Pēc maksājuma saņemšanas Lauksaimniecības datu centrs kontā dokumenti tiek sagatavoti un nosūtīti  ierakstītā vēstulē  pieprasītājam pa pastu.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
Organizācija(Ascending)
Saistītā pakalpojuma nosaukums
Lauksaimniecības datu centrs Liellopa pases sagatavošana un izsniegšana dzīvnieka eksportam normatīvajos aktos noteiktajā termiņā
Lauksaimniecības datu centrs Zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas (Zirga pase) dokumenta izgatavošana
Lauksaimniecības datu centrs Zirgu dzimtas dzīvnieka identifikācijas aizstājējdokumenta izgatavošana