Ierakstītas vēstules vai sīkpakas sagatavošana un nosūtīšana
Izvēlētā organizācija: Lauksaimniecības datu centrs
Īss apraksts:
Dzīvnieku īpašniekam  pēc pieprasījuma  tiek nodrošināta iespēja  saņemt Liellopa pasi (-es) un/vai Zirga identifikācijas  vai jekādu citu  LDC dokumentu (-us) pa pastu.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Jebkura fiziska vai juridiska persona, kurai ir reģistrēts ganāmpulks,
novietne un ir reģistrēti dzīvnieki.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
7
Termiņš:
Pēc Liellopa pases vai Zirga identifikācijas dokumenta izgatavošanas, ja papildus  pieprasīts pakalpojums nosūtīt pa pastu.
Pēc maksājuma saņemšanas Lauksaimniecības datu centrs kontā dokumenti tiek sagatavoti un nosūtīti  ierakstītā vēstulē  pieprasītājam pa pastu.
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Ierakstītas vestules vai sīkpakas sagatavošana
Dzīvnieku īpašnieks  papildus iesniegumā var norādīt  dokumentu  piegādes saņemšanas veidu. Ierakstītas vēstules vai sīkpakas sagatavošana un nosūtīšana ir maksas pakalpojums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
2. solis / Rēķina sagatavošana un nosūtīšana
Pēc pierasījuma saņemšanas par dokumentu nosūtīšanu ar ierakstītu vēstuli vai sīkpaku tiek sagatavots rēķins un nosūtīts uz e apstu iesnieguma iesniedzējam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Ierakstītas vēstules vai sīkpakas nosūtīšana.
Tikai pēc maksājuma saņemšanas Lauksaimniecības datu centrs kontā,  Pakalpojuma pieprasītājam tiks nosūtīti dokumenti  ar ierakstītu vēstuli vai sīkpaku pa pastu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Tikai pēc maksājuma saņemšanas Lauksaimniecības datu centrs kontā,  Pakalpojuma pieprasītājam tiks nosūtīti dokumenti  ar ierakstītu vēstuli vai sīkpaku pa pastu.